Robots onze nieuwe theologen?

Spirituele artificialiteit
Eric Luijten


Dit is de lead waarin de fotogalerij kan worden ingeleid. De fotogalerij kan op verschillende manieren worden getoond. Onderstaand geeft de vierkante thumbnails weer; allen even groot en daarmee evenwichtig. Dat betekent dat elke thumbnail werk nodig heeft, omdat automatisch genereren niet altijd de meest gewenste afbeeldingen oplevert. Alternatief is de getrouwe weergave waarbij de foto’s hun verhoudingen behouden.


Eric Luijten

Naast docent op Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing is Eric fotograaf van kleine robotjes. Hoewel nu nog in de kinderschoenen, zal de markt voor dit soort fotografie aanmerkelijk groeien en daarmee de waarde van Erics werk. Aan zijn zelfportretten moet nog worden gewerkt, laat de foto van de fotograaf zien, maar 'zonder uitdaging ook geen leven', aldus Eric.